کلمه
سمار
اشتباه تایپی
slhv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سمار در دهخدا

سمار. [ س َ ] (ع ص ) شیر تنک بسیارآب. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از مهذب الاسماء). || (اِ) گونه ای نی بوریاست. اسل. || نام گیاهی است. علف حصیر. || خرزهره. سم الحمار. (فرهنگ فارسی معین ).

سمار. [ س ُم ْ ما ] (ع اِ) ج ِ سامر. افسانه گویندگان. (از آنندراج ). || کسانی که شب نخوابند و با ندیم خود صحبت کنند. (ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی واژه سمار در فرهنگ فارسی

( اسم ) ۱ - گونه ای نی بوریاست اسل . ۲ - علف حصیر . ۳ - خرزهره سم الحمار .
جمع سامره افسانه گوینده و گویندگان
کلمات مرتبط

معنی واژه سمار در فرهنگ عمید

= سامر
کلمات مرتبط

معنی واژه سمار در دانشنامه عمومی

سمار (نام علمی: Juncus acutus) نام یک گونه از سرده سازو است. در قدیم به این گیاه اسل هم می گفتند.
کلمات مرتبط

سمار در جدول ها

قل
کلمات مرتبط

معنی سمار

سمار

کلمات مرتبط