کلمه
سنگی نسبتاً سخت متشکل از کربنات آبدار طبیعی مس به رنگ سبز که در طبقات مختلف زمین ضمن کانیهای دیگر یافت می شود
اشتباه تایپی
sk'd ksfjhً soj lja;g hc ;vfkhj Hfnhv xfdud ls fi vk' sfc ;i nv xfrhj lojgt cldk qlk ;hkdihd nd'v dhtj ld a,n
تلفظ
نقش کلمه

سنگی نسبتاً سخت متشکل از کربنات آبدار طبیعی مس به رنگ سبز که در طبقات مختلف زمین ضمن کانیهای دیگر یافت می شود در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی سنگی نسبتاً سخت متشکل از کربنات آبدار طبیعی مس به رنگ سبز که در طبقات مختلف زمین ضمن کانیهای دیگر یافت می شود

کلمات مرتبط