کلمه
سولون
اشتباه تایپی
s,g,k
تلفظ
solon
نقش کلمه
اسم خاص اشخاص

معنی واژه سولون در دهخدا

سولون. [ س ُ ل ُ ] (اِخ ) یکی از قانون گذاران آتن و از حکمای سبعه ٔ یونان متولد 640متوفی 558 ق. م. سولون نه تنها مردی دانا و آزموده و خوش ذوق بود، بلکه در جنگ نیز پشتکار و همت نشان داد. طبع شعر هم داشت و بهمین جهت یونانیان او را مهبطالهام خداوندان میدانستند. اصلاحات وی بسیار بود، مانند: اداره ٔ حکومت شهر، اصلاح امور قضائی ، ایجاد محکمه ای که اعضای آن بقید قرعه از میان همه ٔ مردمی که ازحقوق اجتماعی بهره میبردند انتخاب میشدند (بدین ترتیب سازمانی آزاد بوجود آورد). (فرهنگ فارسی معین ).
کلمات مرتبط

معنی واژه سولون در فرهنگ فارسی

یکی از قانون گذاران آتن واز حکمای سبعه یونانی ( و. ۶۴٠- ف.۵۵۸ ق .م ). مردم آتن اصلاحات عمومی و ضروری را بعهده دانشمند ترین مرد شهر خود سولون واگذاستند . سولون نه تنها مردی دانا و آزموده وخوش ذوق بود بلکه در جنگ نیز پشت کار و همت نشان میداد او طبع شعر هم داشت و بهمین جهت یونانیان او را مهبط الهام خداوندان میدانستند . اصلاحات وی بسیار بود از: اداره حکومت شهر اصلاح امور قضایی ایجاد محکمه ای که اعضای آن بقید قرعه از میان همه مردمی که از حقوق اجتماعی بهره میبردند انتخاب میشدند انتحاب میشدند ( بدین ترتیب سازمانی آزاد بوجود آورد ) .
یکی از قانون گذاران آتن و از حکمای سبعه یونان متولد ۶۴٠ قمری میلادی متوفی ۵۵۸ قمری از میلاد
کلمات مرتبط

معنی واژه سولون در دانشنامه عمومی

سولون آتنی(به یونانی: Σόλων)(زادهٔ ۶۳۸-مرگ ۵۵۸ پیش از میلاد) دولت مرد، قانونگذار و غزلسرای آتنی بود. او را پدر شهر آتن خوانده اند. او کوشید تا در برابر سیاست ها و اخلاقیات آتن قدیم قانون گذاری کند. اگرچه بسیاری از اصلاحاتش اندکی پس از او از میان رفت ولی نقش او در پایه ریزی مردمسالاری آتنی بدو اعتبار بخشیده است.
منابع تاریخی که آگاهی هایی دربارهٔ سولون می دهد بیشتر از هرودوت و پلوتارک است که صدها سال پس از او می زیسته اند.
یونانیان او را در شمار حکمای سبعه آورده اند.

معنی سولون

سولون

/solon/
کلمات مرتبط