کلمه
سونیا
اشتباه تایپی
s,kdh
تلفظ
نقش کلمه

معنی سونیا

سونیا

کلمات مرتبط

معنی اسم سونیا

اسم: سونیا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: suniyā) (ترکی، فارسی) (سو = نور + نیا) نورِ نیاکان، (در یونانی) خرد و عقل - دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد
کلمات مرتبط

معنی واژه سونیا در دانشنامه عمومی

سونیا (Sonia ، Sonja یا Sonya) یک نام کوچک مؤنث در در غرب،، هند، روسیه و جنوب آسیاست. سونیا شکل روسی شدهٔ سوفیا است که ریشهٔ یونانی داشته و به معنی خرد است.