کلمه
سونیا ابراهیم
اشتباه تایپی
s,kdh hfvhidl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سونیا ابراهیم در دانشنامه عمومی

سونیا ابراهیم مدل و مجری تلویزیونی است که در حال حاضر در گروه تلویزیونی Viasat 1 مشغول بکار است وی خواهر کوچک ژولیت ابراهیم است.
کلمات مرتبط

معنی سونیا ابراهیم

سونیا ابراهیم

کلمات مرتبط