کلمه
سونیا بالاسانیان
اشتباه تایپی
s,kdh fhghshkdhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه سونیا بالاسانیان در دانشنامه عمومی

سونیا بالاسانیان-آمیریان (ارمنی: Սոնիա Բալասանեան-Ամիրեան; انگلیسی: Sonia Balassanian زاده ۱۳۲۱ خورشیدی) یک نقاش ایرانی ارمنی تبار است. او سال هاست که در نیویورک و ارمنستان زندگی می کند.
کلمات مرتبط

معنی سونیا بالاسانیان

سونیا بالاسانیان

کلمات مرتبط