کلمه
شکنان
اشتباه تایپی
a;khk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکنان در دهخدا

شکنان. [ ش ِ ] (اِخ ) شگنان. نام سرزمینی. (از فرهنگ لغات ولف ). ناحیتی است از وخان که رود جیحون بدو گذرد و حد شمالی هند است از حدود ماوراءالنهر. (از حدود العالم ) :
رویت به راه شکنان ماند همی درست
باشد هزار کژی و باشد هزار خم.
منجیک.
یکی را ز سقلاب و شکنان و چین
نمانم که پی برنهدبر زمین.
فردوسی.
ز بلخ و ز شکنان و آموی و زم
سلیح و سپه خواست و گنج و درم.
فردوسی.

شکنان. [ ] (اِخ ) نام یک پهلوان ایرانی. (فرهنگ لغات شاهنامه ) :
الان شاه و چون پهلوان سپاه
چو بیورد و شکنان زرین کلاه.
فردوسی.
کلمات مرتبط

معنی شکنان

شکنان

کلمات مرتبط