کلمه
شکنبا
اشتباه تایپی
a;kfh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکنبا در دهخدا

شکنبا. [ ش ِ کَم ْ ] (اِ مرکب ) شکنب ابا. شکنب اوا. شکنب وا. طعامی که از شکمبه می سازند. (ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی شکنبا

شکنبا

کلمات مرتبط