کلمه
شکنده کام
اشتباه تایپی
a;kni ;hl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکنده کام در دهخدا

شکنده کام. [ ش ِ ک َ دَ / دِ ] (ص مرکب ) بر خلاف مرام. || محروم. || بی طاقت. عاجز. (ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی واژه شکنده کام در فرهنگ فارسی

بر خلاف مرام یا محروم .
کلمات مرتبط

معنی شکنده کام

شکنده کام

کلمات مرتبط