کلمه
شکن دار
اشتباه تایپی
a;k nhv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکن دار در دهخدا

شکن دار. [ ش ِ ک َ ] (نف مرکب ) چین دار. (ناظم الاطباء). بانورد. نغاض. (یادداشت مؤلف ): مُقَدَّع ؛ چیز شکن دار. (از منتهی الارب ).
کلمات مرتبط

معنی شکن دار

شکن دار

کلمات مرتبط