کلمه
شکو
اشتباه تایپی
a;,
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکو در دهخدا

شکو. [ ش َک ْوْ ] (ع اِ) شتر ریزه. || بیماری. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد). || گله. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (آنندراج ). ناله. (ناظم الاطباء).

شکو. [ ش َک ْوْ ] (ع مص ) شکاة. (ناظم الاطباء). گله کردن. (تاج المصادر بیهقی ) (دهار). رجوع به شکاة شود.

شکو. [ ش َک ْوْ ] (اِخ ) نام پدر بطنی از تازیان. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از آنندراج ).
کلمات مرتبط

معنی واژه شکو در فرهنگ فارسی

شار ریزه یا بیماری یا گله و ناله .
کلمات مرتبط

معنی واژه شکو در دانشنامه اسلامی

تکرار در قرآن: ۳(بار)
و شکایت و شکوی و شکاة: اظهار اندوه است چنانکه راغب گفته به عبارت دیگر: توصیف گرفتاری. ، . . مشکاة را بهتر است محفظه و چراغدان گفت اهل لغت آن را روزنه بی نفوذ گفته‏اند و به قولی کاسه قندیل است. المنجمد گوید: آن هر روزنه غیر نافذ است. و هر چیزی که در آن یا بر آن چراغ می‏گذارند. در مجمع فرموده: آن شکافی است در دیوار که بر آن شیشه گرفته‏اند. چراغ پشت آن شیشه می‏شود و شکاف را درب دیگری است که چراغ را از آن وارد می‏کنند و به قول مجاهد: مشکاة قندیل و چراغ است. مصباح فتیله آن . مشکاة مثل قلب مؤمن است که نور ایمان در آن می‏باشد. معنی آیه در نور خواهد آمد در تفسیر برهان از امام صادق علیه السلام نقل است که فرموده «اَلْمِشکاةُ جَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَ الْقِندیلُ قَلْبُهُ وَ الْمِصْباحُ النُّورُ الَّذی جَعَلَهُ اللّهُ فی قَلْبِهِ».
کلمات مرتبط

معنی واژه شکو در دانشنامه عمومی

شمشیرهای ژاپنی بر واحد (Shaku) شکو اندازه گیری می شوند. (۱ شکو = تقریباً ۳۰٫۳ سانتی متر و یا ۱۱٫۹۳ اینچ که بسیار نزدیک به یک فوت است چون هر فوت ۱۲ اینچ و ۳۰٫۳۴ سانتی متر است) همچنین برای دقت بیشتر هر «سان»، «بو» و «رین» به ترتیب برابر با (یک دهم، یک صدم و یک هزارم شکو) مورد استفاده قرار می گیرد.
تیغه بلندتر از دو شکو (۶۱ سانتی متر) دایتو (شمشیر دراز) نامیده می شود. شمشیرهای کتانا در این بخش قرار می گیرند که متداول ترین و معروفترین نوع شمشیر ژاپنی است.

شکو در جدول ها

شاکی
کلمات مرتبط

معنی شکو

شکو

کلمات مرتبط