کلمه
شکوانامه
اشتباه تایپی
a;,hkhli
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه شکوانامه در دهخدا

شکوانامه. [ ش َ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) شکایت نامه. شکوائیه. برگ درخواست. ورقه ٔ عرضحال. || نامه ٔ تعزیت و تسلیت. (ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی شکوانامه

شکوانامه

کلمات مرتبط