کلمه
صیک
اشتباه تایپی
wd;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه صیک در دهخدا

صیک. [ ص َ ] (ع مص ) بوی خوش گرفتن جامه و اندام. (منتهی الارب ).
کلمات مرتبط

معنی صیک

صیک

کلمات مرتبط