کلمه
ضغت
اشتباه تایپی
qyj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ضغت در دهخدا

ضغت. [ ض َ ] (ع مص ) خائیدن به دندان. (منتهی الارب ).
کلمات مرتبط

معنی ضغت

ضغت

کلمات مرتبط