کلمه
عبدل
اشتباه تایپی
ufng
تلفظ
'abdol
نقش کلمه
اسم خاص اشخاص

معنی واژه عبدل در دهخدا

عبدل. [ ع َ دَ ] (ع اِ) عبد مملوک. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

عبدل. [ ع َ دُ ] (اِخ ) نام شهرحضرموت است. (معجم البلدان ). رجوع به حضرموت شود.
کلمات مرتبط

معنی عبدل

عبدل

/'abdol/
کلمات مرتبط