کلمه
علی اکبر حیدری فر
اشتباه تایپی
ugd h;fv pdnvd tv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه علی اکبر حیدری فر در دانشنامه عمومی

علی اکبر حیدری فر دادیاری است که دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود. او یک بار به دلیل استفاده از اسلحه جهت بنزین زدن بدون نوبت در پمپ بنزین مورد تعقیب قضایی قرار گرفت. او همچنین مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.
کلمات مرتبط

معنی علی اکبر حیدری فر

علی اکبر حیدری فر

کلمات مرتبط