کلمه
فان
اشتباه تایپی
thk
تلفظ
fAn
نقش کلمه
اسم

معنی واژه فان در دهخدا

فان. (ع ص ) نابودشونده. (از اقرب الموارد). در فارسی بصورت فانی با یاء اصلی بکار رود. رجوع به فانی شود. || پیر سالخورده. (از اقرب الموارد). رجوع به فانی شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه فان در دانشنامه اسلامی

معنی فَانٍ: فاني - زودگذر- نابودشونده
معنی مِصْرَ: مصر- شهر(در عبارت " ﭐهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَکُم مَّا سَأَلْتُمْ ")
معنی طِبْنَ: آن زنان ميل و رغبت نشان دادند(در عبارت "فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ" منظور اين است که اگر مقداري از مهر خود را از روي رضا وخشنودي به شما بخشيدند )
معنی ﭐسْتَحَقَّ عَلَيْهِم: به آنان خيانت کردند(در عبارت "فَإِنْ عُثِرَ عَلَیٰ أَنَّهُمَا ﭐسْتَحَقَّا إِثْماً فَئَاخَرَانِ يقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ﭐلَّذِينَ ﭐسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ﭐلْأَوْلَيَانِ " کلمه إثم به قرينه جمله قبل حذف شده . ومعنی کل عبارت می شود : پس اگر اطلاعی حاص...
معنی نِّفَاقِ: نفاق - دو رويي (نفاقدر عرف قرآن به معناي اظهار ايمان و پنهان داشتن کفر باطني است .اصل اين کلمه از نفق به معني تونل و راهي است که از زير زمين برود ، مانند عبارت "فان استطعت ان تبتغي نفقا في الأرض "، سوراخ و لانه موش صحرائي را نيز نافقاء مي نامند و م...
معنی مُنَافِقُونَ: منافقان - دو رويان (کلمه منافق اسم فاعل از باب مفاعله از ماده نفاق است ، که در عرف قرآن به معناي اظهار ايمان و پنهان داشتن کفر باطني است .اصل اين كلمه از نفق به معني تونل و راهي است که از زير زمين برود ، مانند عبارت "فان استطعت ان تبتغي نفقا في الأرض...
معنی مُنَافِقِينَ: منافقان (کلمه منافق اسم فاعل از باب مفاعله از ماده نفاق است ، که در عرف قرآن به معناي اظهار ايمان و پنهان داشتن کفر باطني است .اصل اين كلمه از نفق به معني تونل و راهي است که از زير زمين برود ، مانند عبارت "فان استطعت ان تبتغي نفقا في الأرض "، سوراخ ...
معنی نَافَقُواْ: نفاق و دوروئي کردند (ازنفاق که در عرف قرآن به معناي اظهار ايمان و پنهان داشتن کفر باطني است .اصل اين کلمه از نفق به معني تونل و راهي است که از زير زمين برود ، مانند عبارت "فان استطعت ان تبتغي نفقا في الأرض "، سوراخ و لانه موش صحرائي را نيز نافقاء مي...
معنی مُعْتَبِينَ: آنانکه عذر خواهیشان پذیرفته شده - راضی کنندگان (کلمه معتبين جمع اسم فاعل ازاعتاب است به معناي ارضا (راضی کردن)است ، و اصل اعتاب به اين معنا بوده که پوستي را که درست دباغي نشده ، دو باره دباغي کنند ، تا اصلاح شود ، سپس اين کلمه را بطور استعاره در هر ع...
معنی مُنَافِقَاتُ: زنان منافق - زنان دو رو (کلمه منافق اسم فاعل از باب مفاعله از ماده نفاق است ، که در عرف قرآن به معناي اظهار ايمان و پنهان داشتن کفر باطني است .اصل اين كلمه از نفق به معني تونل و راهي است که از زير زمين برود ، مانند عبارت "فان استطعت ان تبتغي نفقا في ...
ریشه کلمه:
فنی‌ (۱ بار)

از بین رفتن. . چون سوره رحمن در باره جن و انس است ظاهرا مراد از «مَنْ عَلَیْها» جن و انس باشد و فناء معدوم شدن نیست زیرا موجود معدوم نمی‏شود بلکه مقصود از بین رفتن صورت و ترکیب ظاهری است همین که انسانی مرد و خاک شد فناء شده است یعنی: هرکه از جن و انس در روی زمین است فانی شدنی است ولی پروردگارت که دارای جلال و کرامت است می‏ماند رجوع شود به «وجه». آیه . از آیه ما نحن فیه اعم است. و در «وجه» خواهد آمد.
کلمات مرتبط

معنی واژه فان در دانشنامه عمومی

فانها در اسطوره شناسی رومی روح های جنگل رام نشدنی هستند. فان ها شاخ دارند و نیم تنه بالایی شبیه انسان داشته و از کمر به پایین مانند بز هستند. فان ها وجوه مشترکی نیز با ساتیرها (روح هایی در در اسطوره شناسی یونانی) دارند.

معنی فان

فان

/fAn/
کلمات مرتبط