کلمه
فیلاب
اشتباه تایپی
tdghf
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلاب در دهخدا

فیلاب. (اِخ ) دهی است از دهستان شهرکهنه ٔ بخش حومه ٔ شهرستان قوچان که دارای 359 تن سکنه است. آب آن از قنات و رودخانه و محصول عمده اش غله ، انگور و کاردستی مردم قالیچه بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
کلمات مرتبط

معنی واژه فیلاب در دانشنامه عمومی

فیلاب ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
فیلاب (قوچان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قوچان
فیل آب (دزفول)، روستایی از توابع بخش سردشت شهرستان دزفول در استان خوزستان ایران
قنات فیلاب، نیشابور، قناتی در روستای اردوغش از توابع بخش زبرخان، شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی
کلمات مرتبط

معنی فیلاب

فیلاب

کلمات مرتبط