کلمه
فیلادلف
اشتباه تایپی
tdghngt
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلادلف در دهخدا

فیلادلف. [ دِ ] (اِخ )نام یکی از بطالسه ٔ مصر است که در قرن سوم ق. م. میزیسته. او بزرگترین فانوس دریایی را به سال 285 ق.م.در جزیره ٔ فار نزدیک اسکندریه بنا کرد، و این همان مناری است که برای هدایت کشتی ها در آن چراغ می افروختند و دارای 135 متر ارتفاع بوده است و آن را از عجایب هفتگانه ٔ جهان کهن شمرده اند، و آینه ٔ اسکندر همان است زیرا که اسکندر قصد ساختن آن را داشته است. (از ایران باستان پیرنیا ص 1916). رجوع به بطلمیوس شود.

فیلادلف. [ دِ ] (اِخ ) نام یکی ازشاهان دولت پرگاموس در آسیای صغیر بوده است ، و این دولت را خزانه دار لیزیماک جانشین اسکندر پس از مرگ لیزماک تأسیس کرد. (از ایران باستان پیرنیا ص 2149).
کلمات مرتبط

معنی واژه فیلادلف در فرهنگ فارسی

نام یکی از شاهان دولت پرگاموس در آسیای صغیر بوده است و این دولت را خزانه دار لیزیماک جانشین اسکندر پس از مرگ لیزیماک تاسیس کرد .
کلمات مرتبط

معنی فیلادلف

فیلادلف

کلمات مرتبط