کلمه
فیلادلفیا
اشتباه تایپی
tdghngtdh
تلفظ
filAdelfiyA
نقش کلمه
اسم خاص مکان

معنی واژه فیلادلفیا در دهخدا

فیلادلفیا. [ دِ ] (اِخ ) (محبت برادرانه ) نام شهری است در حدود لیدیه و فریگیه که در 25میلی جنوب شرقی سارد واقع بوده است. بانی آن اتالس فیلادلف پادشاه پرگام بوده و اکنون بر چند تل بناهایی در آن محل هست و مجموعاً 3000 خانه و 10000 تن سکنه دارد. (از قاموس کتاب مقدس ). رجوع به فیلادلف شود.

فیلادلفیا. [ دِ ] (اِخ ) شهری در جنوب ایالت پنسیلوانیا در کشور ایالات متحده ٔ امریکا. این شهر دارای 2065000 تن سکنه است. (از فرهنگ امریکایی وبستر). شهرستانی است در پنسیلوانیا که تقریباً در جنوب ایالت نیویورک قرارمیگیرد و خود در جنوب شرقی ایالت پنسیلوانیا است. جمعیت آن 2071605 تن است. مرکز شهرستان نیز فیلادلفیا نام دارد. فیلادلفیا بزرگترین شهرستان ایالات پنسیلوانیا و چهارمین شهر بزرگ ایالت متحده است و از مراکز اقتصادی و تجاری امریکا به شمار میرود. مرکز هنری و تعلیمات حرفه ای این شهر قدیمترین مرکز در نوع خود در ایالات متحده است. این شهرستان در سرحد ایالت پنسیلوانیا با ایالت نیوجرسی قرار گرفته است. در سال 1884 م. در این شهرستان دانشگاه تأسیس شد و مؤسسه ٔ تکنولوژی آن در سال 1891 م. برپا گردید. نیز در سال 1860 م. یک دانشکده بنام لاسال کالج بوسیله ٔ کاتولیک ها به وجود آمد. و همچنین پروتستان ها در 1857 م. مدرسه ٔ عالی دیگری در آنجا ساختند.این شهرستان در 1682 م. به وجود آمد و در محل آن ابتدا سوئدی ها و سپس انگلیسیها زندگی را آغاز کردند. مهاجران انگلیسی به سرپرستی ویلیام پن در 1701 م. در این ایالت فرودآمدند. (از فرهنگ جغرافیایی وبستر).
کلمات مرتبط

معنی واژه فیلادلفیا در فرهنگ فارسی

نام قدیم شهر عمان ( مرکز اردن ) در نزد یونیان .
شهری در جنوب ایالت پنسیلوانیا در کشور ایالات متحده امریکا .
کلمات مرتبط

معنی واژه فیلادلفیا در دانشنامه عمومی

فیلادلفیا، پنسیلوانیا
فیلادلفیا، تنسی
فیلادلفیا، میسیسیپی
نیو فیلادلفیا، اوهایو
نام تاریخی امان پایتخت اردن (شهر اصحاب کهف)
شهری در ترکیه
جایی در بریتانیا
شهر اشترکو (مارک) در آلمان
کلمات مرتبط

معنی فیلادلفیا

فیلادلفیا

/filAdelfiyA/
کلمات مرتبط