کلمه
فیلاریال
اشتباه تایپی
tdghvdhg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلاریال در دهخدا

فیلاریال. [ فیل ْ لا ] (اِخ ) نام یکی از شهرهای اسپانیاست. (یادداشت مؤلف ). در مشرق اسپانیا قرار دارد و20025 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی وبستر).
کلمات مرتبط

معنی فیلاریال

فیلاریال

کلمات مرتبط