کلمه
فیلاسوف
اشتباه تایپی
tdghs,t
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلاسوف در دهخدا

فیلاسوف. [ سُف ْ ] (یونانی ، ص ، اِ) به لغت یونانی دوستدار حکمت ، چه فیلا دوستدار وسوف حکمت را گویند. (برهان ). رجوع به فیلسوف شود.
کلمات مرتبط

معنی فیلاسوف

فیلاسوف

کلمات مرتبط