کلمه
فیلاق
اشتباه تایپی
tdghr
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلاق در دهخدا

فیلاق. [ ف َ ] (معرب ، اِ) بر وزن قیماق ، به زبان رومی ، لشکر و سپاه. (برهان ).
کلمات مرتبط

معنی فیلاق

فیلاق

کلمات مرتبط