کلمه
فیلالبا
اشتباه تایپی
tdghgfh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلالبا در دهخدا

فیلالبا. [ فیل ْ لا ] (اِخ ) شهری ازقشتاله به اسپانیا. (یادداشت مؤلف ). شهر کوچکی است 12801 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی وبستر).
کلمات مرتبط

معنی فیلالبا

فیلالبا

کلمات مرتبط