کلمه
فیلاورگان
اشتباه تایپی
tdgh,v'hk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلاورگان در دهخدا

فیلاورگان. [ وَ ] (اِخ ) دهی است ازدهستان اشترجان از بخش فلاورجان شهرستان اصفهان که دارای 118 تن سکنه است. آب آن از زاینده رود و محصول عمده اش غله ، پنبه و کاردستی زنان کرباس بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10). رجوع به فلاورجان شود.
کلمات مرتبط

معنی فیلاورگان

فیلاورگان

کلمات مرتبط