کلمه
فیلم آرکید
اشتباه تایپی
tdgl Hv;dn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلم آرکید در دانشنامه عمومی

فیلم آرکید (انگلیسی: The Film Arcade) نام یک کمپانی توزیع فیلم در آمریکا می باشد؛ که در سال ۲۰۱۲ تأسیس شده است.
کلمات مرتبط

معنی فیلم آرکید

فیلم آرکید

کلمات مرتبط