کلمه
فیلم نامه
اشتباه تایپی
tdgl khli
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلم نامه در دانشنامه اسلامی

فیلم نامه، نوشته ای است که براساس آن فیلم ساخته می شود یا به عبارتی طرحی ابتدایی و مکتوب است که بر پایه ی آن فیلم ساخته و به نمایش در می آید.
فیلم نامه، نوشته ای است که براساس آن فیلم ساخته می شود و یا به عبارتی طرحی ابتدایی و مکتوب است که بر پایه ی آن فیلم ساخته و به نمایش در می آید. از فیلم نامه تعاریف متفاوتی ارائه شده است برخی آن را "نقشه ی راهنمای عوامل سازنده ی یک فیلم، یا نوشته ای که در آن موقعیت افراد، گفت وگوها، زمان، مکان و.... مشخص شده باشد می دانند."
تعریف جامع
هر کدام از این تعاریف بخشی از فیلم نامه را در نظر دارند؛ اما تعریف جامع از آن این است: "نوشته ای که در آن داستانی با استفاده از توصیفاتی کاملا مادی بیان شود و گفت وگو در آن به طور کامل نقل گردد و هدف از نوشتن آن ساخت فیلم باشد."
ویژگی های فیلم نامه
"فیلم نامه دو ویژگی مهم دارد:
← اول
...
کلمات مرتبط

معنی واژه فیلم نامه در دانشنامه عمومی

فیلمنامه (به انگلیسی: Screenplay یا Script) یا سناریو (به فرانسوی: Scénario) داستانی است که همراه با توضیح صحنه ها برای ساخت فیلم نوشته می شود. به نویسندهٔ فیلمنامه، فیلمنامه نویس می گویند. عناصر فیلمنامه از داستان و شخصیت ها، صحنه ها، سکانس ها، پرده ها، موسیقی، مکان ها و ... تشکیل شده اند.
شروع: ایجاد مخمصه. شخصیت اصلی شما چه می خواهد؟ چه چیز لازم دارد؟ باید چه بکند که به آنچه می خواهد برسد؟
سید فیلدیکی از نظریه پردازان آمریکایی سینما در حوزهٔ فیلمنامه نویسی عقیده داشت که اگر بخواهیم فیلمنامه را به سه قسمت تقسیم کنیم و از آنها با عنوان، شروع، میان و پایان نام ببریم اینگونه می توان توضیحش داد:
میان: تعارض، عمل و عکس العمل. شخصیت اصلی برای به دست آوردن آنچه که می خواهد تقلا می کند و معمولاً در انتهای قسمت میانه شکست می خورد. اما در اثنای این شکست شروع به درک نیازهای حقیقی اش می کند.
پایان: تقلای نهایی، رفع مشکل و پیامد. پایان احساسی که در آن شخصیت اصلی پی می برد واقعاً به چه چیزی نیاز داشته است، چه به آنچه که می خواسته برسد یا نرسد.

فیلم نامه در جدول ها

سناریو
کلمات مرتبط

معنی فیلم نامه

فیلم نامه

کلمات مرتبط