کلمه
فیلپی
اشتباه تایپی
tdg~d
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیلپی در دهخدا

فیلپی. [ ل ِ ] (اِخ ) شهر معروفی است در شرق مقدونیه نزدیک تراکیا. در هشت میلی نیاپولس و در میان دو سلسله کوه واقع است. اسم اصلی آن کرینسیندس - به معنی چشمه ها - بود زیرا در آن چشمه های آب نیکو و گوارا وجود داشت. (از قاموس کتاب مقدس ).
کلمات مرتبط

معنی فیلپی

فیلپی

کلمات مرتبط