کلمه
فیل بند
اشتباه تایپی
tdg fkn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه فیل بند در دهخدا

فیل بند. [ ب َ ] (اِ مرکب ) اصطلاحی در بازی شطرنج ، و آن چنین است که با یک پیل و دو پیاده بازی شود، بدین ترتیب که در پس پیل خود دو پیاده گذارد تا این هر سه مهره پشتشان به یکدیگر باشد و مهره ٔ حریف به هر کدام ازآنها حمله کند مورد حمله ٔ دیگری قرار گیرد و بنابراین به آن سو نیاید. بیشتر این پیل بند را در گرد مهره ٔ «شاه » میسازند. || (نف مرکب ) آنکه پیل را بند کند به حیله یا به نیروی خود. || (اِ مرکب ) زنجیری که به پای پیل بندند. بند پای فیل. || جایی که فیلها را در آن نگهداری کنند.

فیل بند. [ ب َ ] (اِخ ) نام محلی است از ییلاقات بندپی که در زمستان سکنه ندارد و از اهالی قشلاق دیوادر تابستان در حدود 1500 تن بدانجا میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).
کلمات مرتبط

معنی واژه فیل بند در فرهنگ فارسی

محلی است از ییلاقهای بخش بندپی. زمستان سکنه ندارد و در تابستان حدود ۱۵٠٠ تن از آبادی [ دیوا] که در قشلاق بندپی واقع است باین محل می آیند و پس از تابستان مراجعت میکنند . در این محل سیب زمینی کاشته می شود .
نام محلی است از ییلاقات بندپی که در زمستان سکنه ندارد .
[ گویش مازنی ] /fil band/ از دهستان خوشی رود بابل
کلمات مرتبط

معنی واژه فیل بند در دانشنامه عمومی

فیل بند روستایی از توابع بخش بندپی غربی شهرستان بابل در استان مازندران ایران است. اهالی به این روستا فلبن می گویند که کوتاه شده فیل بند است.
کلمات مرتبط

معنی فیل بند

فیل بند

کلمات مرتبط