کلمه
قبرستان ارامنه قورچی باشی
اشتباه تایپی
rfvsjhk hvhlki r,v]d fhad
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه قبرستان ارامنه قورچی باشی در دانشنامه عمومی

قبرستان ارامنه قورچی باشی مربوط به دوره قاجار - دوره پهلوی اول است و در شهرستان خمین، بخش کمره، شهر قورچی باشی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۸۹۲۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
قبرستان مخصوص ارامنه در شهر قورچی باشی که با نام «قبرستان ارامنه» در بین مردم مشهور است در شرقی ترین قسمت این شهر هنوز قرار دارد و در سال های اخیر نیز از طرف سازمان میراث فرهنگی به عنوان اثر تاریخی ثبت شده است. به گفته ناصری فرد:
تاریخ نگاری سنگ نگاره ها که ساده ترین تاریخ نگاری است به ۴۰۰ سال قبل برمی گردد که فاقد تاریخ می باشند؛ اما ۲۰۰ سال بعد بر روی سنگ ها تاریخ آنها قابل مشاهده است.
کلمات مرتبط

معنی قبرستان ارامنه قورچی باشی

قبرستان ارامنه قورچی باشی

کلمات مرتبط