کلمه
لاینعزل
اشتباه تایپی
ghdkucg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه لاینعزل در دهخدا

لاینعزل. [ ی َ ع َ زِ ] (ع ص مرکب ) (از: لا + ینعزل ) معزول ناشونده. که از عمل پیاده نشود. (وکیل...) وکیلی که هیچگاه او را از شغل وکالت به یکسو نتوان کردن.
کلمات مرتبط

معنی لاینعزل

لاینعزل

کلمات مرتبط