کلمه
لایه ریز
اشتباه تایپی
ghdi vdc
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه لایه ریز در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی لایه ریز

کلمات مرتبط