کلمه
لماذا
اشتباه تایپی
glhbh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه لماذا در دهخدا

لماذا. [ ل ِ ] (ع ق مرکب ) (از: اِ + «ما» + «ذا») چرا. چراست این.
کلمات مرتبط

معنی واژه لماذا در فرهنگ فارسی

به معنی چرا . چراست
کلمات مرتبط

معنی لماذا

لماذا

کلمات مرتبط