کلمه
متوذل
اشتباه تایپی
lj,bg
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه متوذل در دهخدا

متوذل. [ م ُ ت َ وَذْ ذِ ] (ع ص ) کسی که گوشت را می برد بدون تقسیم. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع به توذل شود.
کلمات مرتبط

معنی متوذل

متوذل

کلمات مرتبط