کلمه
مینو آرجنتو
اشتباه تایپی
ldk, Hv[kj,
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه مینو آرجنتو در دانشنامه عمومی

مینو آرجنتو (۵ ژانویهٔ ۱۹۲۷) یک نقاش ایتالیایی اهل رم است. آرجنتو کارش را به عنوان یک معمار آغاز کرد. او نقاشی را در سال ۱۹۶۸ آغاز کرد. در ۱۹۶۹ به نیویورک رفت او در آن دوران یک هنرمند فیگوراتیو بود. او ایتالیا را ترک کرد چون نمی خواست به عنوان هنرمند فیگوراتیو باقی بماند و فکر می کرد این چیزی است که اروپا پذیرای آن است.
در دههٔ ۱۹۶۰ او با رنگ روغن و کرباس کار می کرد بعدها در دههٔ ۷۰ و ۸۰ از رو به اکریلیک آورد. در ۱۹۶۸ مارچلو ونتورولی دربارهٔ او گفته است که «کسی که به نتایجی بالاتر از امپرسیونیسم رسیده است …».
کلمات مرتبط

معنی مینو آرجنتو

مینو آرجنتو

کلمات مرتبط