کلمه
هال ایکس اف اچ
اشتباه تایپی
ihg hd;s ht h]
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه هال ایکس اف اچ در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی هال ایکس اف اچ

کلمات مرتبط