کلمه
پاتن
اشتباه تایپی
~hjk
تلفظ
pAtan
نقش کلمه
اسم

معنی واژه پاتن در دهخدا

پاتن. [ ت َ ] (فرانسوی ، اِ) کفشی که در گل پوشند. || تخت کفشی از چوب یا فلز که زیر آن تیغه ای آهنین از طول هست و آنرا برای لغزیدن و سُریدن روی یخ بزیر کفش بندند و این کار نوعی ورزش زمستانی است.

پاتن. [ ت َ ] (اِخ ) گی. طبیب فرانسوی متولد بناحیت اوآز او بحسن قریحه و ذوق سلیم معروف و نامه های شیرین و دلپسند فکاهی او مشهور است.

پاتن. [ ت َ ] (اِخ ) هانری. عالم لاطینی فرانسوی مؤلف آثار عمده در باب تراژدی های یونان و شعر لاطینی. مولد 1793م. مطابق با 1208 هَ. ق. وفات بسال 1876م. مطابق با1293 هَ. ق.
کلمات مرتبط

معنی واژه پاتن در فرهنگ فارسی

کفشی که در گل پوشند یا تخت کفشی از چوب یا فلز که زیر آن تیغه اهنین از طول هست و آنرا برای لغزیدن و سریدن روی یخ بزیر کفش بندند و این کار نوعی ورزش زمستانی است .
[ گویش مازنی ] /paaten/ پاشیدن - پاشید
کلمات مرتبط

معنی پاتن

پاتن

/pAtan/
کلمات مرتبط