کلمه
پیرس
اشتباه تایپی
~dvs
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پیرس در دهخدا

پیرس. [ رِ ] (اِخ ) بندر معروف آتن بود که در آن چهارصد کشتی توقف میتوانست کرد. امروز پیرس بشهر جدیدی مبدل شده و دارای 21000 تن سکنه است. (ترجمه ٔ تمدن قدیم فوستل دو کولانژ ص 468).
کلمات مرتبط

معنی واژه پیرس در فرهنگ فارسی

بندر معروف آتن بود
[ گویش مازنی ] /peyres/ بلندشو – برخیز

پیرس در جدول ها

روح نگار
کلمات مرتبط

معنی پیرس

پیرس

کلمات مرتبط