کلمه
چاوه
اشتباه تایپی
]h,i
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه چاوه در دهخدا

چاوه.[ وَ ] (اِخ ) نام ولایتی است از دربار. (آنندراج ).
کلمات مرتبط

معنی واژه چاوه در فرهنگ فارسی

نام ولایتی است از دربار .
کلمات مرتبط

معنی چاوه

چاوه

کلمات مرتبط

معنی اسم چاوه

اسم: چاوه
نوع: پسرانه
ریشه اسم: کردی
معنی: عزیز
کلمات مرتبط