کلمه
چاووش (مجموعه آلبوم)
اشتباه تایپی
]h,,a (l[l,ui Hgf,l)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه چاووش (مجموعه آلبوم) در دانشنامه عمومی

مجموعه آلبوم های چاووش، شامل ۱۲ آلبوم موسیقی از کانون چاووش است که از نظر اجتماعی نقش بسیار مهمی در همراهی مهم ترین رویداد سیاسی اجتماعی پنجاه سال اخیر ایران داشته اند. آلبوم های ابتدایی و انتهایی کانون چاووش مطلقاً هنری هستند ولی مجموعه های ۲ تا ۸ تحت تاثیر فضای سیاسی ایران بود. مجموعه آلبوم های چاووش از مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل در جهت حرکت رو به جلو در موسیقی سنتی ایرانی به حساب می آید.
آثار کانون چاووش هم از جایگاه اجتماعی – سیاسی مهمی بهره مند هستند و هم از دیدگاه موسیقایی تحول و پیش رفت مهمی در زمینه موسیقی سنتی ایران به وجود آوردند که تاثیر مهمی هم در سبک و شیوه اجرایی (چه نوازندگی چه خوانندگی)، هم در نوع رویکرد به یک قطعه موسیقایی به مثابه یک کل، هم در شیوه رنگ آمیزی و صدادهی ارکستر و به ویژه در تلاش برای استفاده از تکنیک چندصدایی نویسی در موسیقی سنتی ایرانی گذاشت.
کلمات مرتبط

معنی چاووش (مجموعه آلبوم)

چاووش (مجموعه آلبوم)

کلمات مرتبط