کلمه
چزمه
اشتباه تایپی
]cli
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه چزمه در دهخدا

چزمه. [ چ ِ م ِ ] (ترکی ، اِ) یک نوع موزه ای مر ترکان را. (ناظم الاطباء).
کلمات مرتبط

معنی چزمه

چزمه

کلمات مرتبط