کلمه
کانی زرینه
اشتباه تایپی
;hkd cvdki
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کانی زرینه در دهخدا

کانی زرینه. [ زَ ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان میرده بخش مرکزی شهرستان سقز واقع در 28هزارگزی شمال باختری سقز و 4هزارگزی باختر سونج. ناحیه ای است کوهستانی ، سردسیر و دارای 100 تن سکنه. از چشمه و قنات مشروب میشود. محصولاتش غلات ، لبنیات ، توتون است و اهالی به کشاورزی و گله داری گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).
کلمات مرتبط

معنی واژه کانی زرینه در فرهنگ فارسی

دهی است از دهستان میرده بخش مرکزی شهرستان سقز
کلمات مرتبط

معنی کانی زرینه

کانی زرینه

کلمات مرتبط