کلمه
کای
اشتباه تایپی
;hd
تلفظ
kAy
نقش کلمه
اسم

معنی واژه کای در دهخدا

کای. [ ] (هندی ، اِ) اسم هندی بقر است. (فهرست مخزن الادویه ).

کای. [ کِی ْ ] (موصول + حرف ندا) از: که (موصول ) + ای (حرف ندا). رجوع به «که » و «ای » شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه کای در دانشنامه عمومی

کای ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
کای (پرنده)
کای (ارومیه)

معنی کای

کای

/kAy/
کلمات مرتبط