کلمه
کاید
اشتباه تایپی
;hdn
تلفظ
نقش کلمه

معنی کاید

کاید

کلمات مرتبط

معنی واژه کاید در فرهنگ فارسی

( اسم ) مکار حیله گر .
کلمات مرتبط

معنی واژه کاید در فرهنگ معین

(یِ) [ ع . کائد ] (اِفا.) مکار، حیله گر.
کلمات مرتبط