کلمه
کشتی مین جمع کن کلاس سونیا
اشتباه تایپی
;ajd ldk [lu ;k ;ghs s,kdh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کشتی مین جمع کن کلاس سونیا در دانشنامه عمومی

کشتی مین جمع کن کلاس سونیا (به انگلیسی: Sonya-class minesweeper) یک کلاس از کشتی است که طول آن 48.8 meters می باشد.
کلمات مرتبط

معنی کشتی مین جمع کن کلاس سونیا

کشتی مین جمع کن کلاس سونیا

کلمات مرتبط