کلمه
کندور فریز
اشتباه تایپی
;kn,v tvdc
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه کندور فریز در دانشنامه عمومی

کندور فریز (به انگلیسی: Condor Ferries) یک کشتی است.
کلمات مرتبط

معنی کندور فریز

کندور فریز

کلمات مرتبط