کلمه
گرام
اشتباه تایپی
'vhl
تلفظ
gerAm
نقش کلمه
صفت

معنی واژه گرام در دهخدا

گرام. [ گ ِ ] (فرانسوی ، اِ) رجوع به گرم شود.
کلمات مرتبط

معنی واژه گرام در فرهنگ عمید

پیام تلفنی که در مقصد ثبت و به نشانی گیرنده ارسال کنند.
کلمات مرتبط

معنی گرام

گرام

/gerAm/

برابر پارسی: گرامی، شایسته، شایان، ارزنده، ارجمند
کلمات مرتبط