کلمه
گرموک
اشتباه تایپی
'vl,;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه گرموک در دهخدا

گرموک. [ گ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان القورات بخش حومه شهرستان بیرجند، واقعدر 32 هزارگزی شمال خاوری بیرجند. هوای آن معتدل ، دارای 62 تن سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین میشود.محصول آن غلات و بادام عناب و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. مزرعه ٔ کربلائی حسن میری و چشمه گل خوارجزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

گرموک. [ گ َ ] (اِخ ) ده مخروبه ای است از بخش سمیرم بالاشهرستان شهرضا. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).
کلمات مرتبط

معنی گرموک

گرموک

کلمات مرتبط