کلمه
گپ شیر
اشتباه تایپی
'~ adv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه گپ شیر در فرهنگ عمید

گیاهی که از آن شیر خشت می گیرند.
کلمات مرتبط

معنی واژه گپ شیر در فرهنگ فارسی

( اسم ) درختچه ایست از تیر. گل سرخیان که دارای گونه های متعدد است و هم. آنها در نقاط کوهستانی خشک میرویند در اکثر نقاط ایران گونه های متعدد آن فراوانست و از آنها نوعی شیر خشت بنام شیرخشت شهری استخراج میکنند که مرغوبیت شیر خشت هراتی را ندارد . در غالب نواحی این گیاه را بنام شیرخشت یا علف شیرخشت و یا درخت شیرخشت نام میبرند .
کلمات مرتبط

معنی واژه گپ شیر در دهخدا

گپ شیر. [ گ َ ] (اِ مرکب ) شیرخشت. (درختان جنگلی تألیف حبیب اﷲ ثابتی ص 208).
کلمات مرتبط

معنی گپ شیر

گپ شیر

کلمات مرتبط