کلمه
یعقوبی
اشتباه تایپی
dur,fd
تلفظ
ya'qubi
نقش کلمه
اسم فامیل

معنی واژه یعقوبی در دهخدا

یعقوبی. [ ی َ بی ی / ی َ ] (ص نسبی ) منسوب به یعقوب. ج ، یعاقبة. (ناظم الاطباء). || منسوب است به یعقوب که نام اجدادی است. (از الانساب سمعانی ). || منسوب به یعقوب پیغمبر :
پیش یوسف نازش خوبی مکن
جز نیاز و آه یعقوبی مکن.
مولوی.
|| یکی از افراد فرقه ٔ یعقوبیان که معتقد به یک طبیعت بودند (مونوفیزیت ). ج ، یعاقبة، یعقوبیین ،یعقوبیان. پیرو فرقه ٔ یعقوبیه. (یادداشت مؤلف ). و رجوع به یعقوبیه و یعقوبیان شود.

یعقوبی. [ ی َ ] (اِ) بهترین لیمو : بهترین لیمو... لیمویی است کوچک که در بغداد آن را یعقوبی گویند. پوست آن تمام تنک و بوی آن خوشتر از لیموهای دیگر است. (فلاحت نامه ).

یعقوبی. [ ی َ ] (اِخ ) دهی است از بخش حومه ٔ شهرستان یزد، واقع در هزارگزی شمال یزد، با 318 تن سکنه. آب آن از قنات است و راه فرعی به یزد دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

یعقوبی. [ ی َ ] (اِخ )احمدبن ابی یعقوب بن واضح ، یا احمدبن ابی یعقوب اسحاق بن جعفربن وهب بن واضح کاتب ، معروف به یعقوبی و ابن واضح. از تاریخ نویسان و جغرافیون اسلامی است. در ارمنیه و هند و مصر و بلاد مغرب و دیگر کشورهای اسلامی گردش کرد. از تألیفات اوست : 1- اخبار الامم السالفة. 2- الاسماء. 3- البلدان. 4- التاریخ (معروف به تاریخ یعقوبی ). و چند کتاب دیگر. وفات یعقوبی به سال 278 یا 284هَ. ق. اتفاق افتاده است. (از ریحانةالادب ج 4 ص 338). کاتب عباسی ، جدش از موالی منصور و خود مردی سیاحت دوست بود و به سفرهای دور و دراز و گردش در شرق و غرب کشورهای اسلامی پرداخت و در سال 260 هَ. ق. به ارمینیة رسید و در این سیاحتش کتاب البلدان را نوشت. وی به سال 280 هَ. ق. درگذشت و آثاری دارد. (از معجم المطبوعات مصر ج 2 ستون 948). و رجوع به ابن واضح شود.

یعقوبی. [ ی َ ] (اِخ ) قمی. رجوع به یعقوب (میریعقوب...) شود.

یعقوبی. [ ی َ ] (اِخ ) محمدبن اسماعیل بن یوسف... یعقوبی نسفی ،مکنی به ابونصر. اهل دانش و شاعر و محدث بود. میمون بن هارون کاتب از او روایت دارد. (از لباب الانساب ).
کلمات مرتبط

معنی واژه یعقوبی در دانشنامه عمومی

احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح عباسی معروف به ابن واضح و الیعقوبی، (متولد بغداد) مورخ و جغرافی دان شیعی، تا ۸۷۳ میلادی در ارمنستان و خراسان زندگی کرد، و تا ۸۹۱ میلادی هنوز زنده بود.
جد وی (واضح) از طرف منصور عباسی به خلافت ارمنستان، آذربایجان و مصر را در اختیار داشته است که در سال ۱۶۹ ه ق به دستور هادی یکی از خلافای عباسی به قتل می رسد.

معنی یعقوبی

یعقوبی

/ya'qubi/
کلمات مرتبط